Có 1 kết quả:

chǎo rè

1/1

chǎo rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot (i.e. selling well)
(2) to raise prices by speculation
(3) to hype