Có 1 kết quả:

chǎo gǔ

1/1

chǎo gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to speculate in stocks