Có 1 kết quả:

chǎo gǔ piào

1/1

chǎo gǔ piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speculate in stocks