Có 1 kết quả:

chǎo bō cài

1/1

chǎo bō cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stir-fried spinach