Có 1 kết quả:

chǎo dàn

1/1

chǎo dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scrambled eggs