Có 1 kết quả:

chǎo guō

1/1

chǎo guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wok
(2) frying pan