Có 1 kết quả:

chǎo miàn

1/1

chǎo miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stir-fried noodles
(2) "chow mein"