Có 1 kết quả:

chǎo yóu yú

1/1

chǎo yóu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to fire sb
(2) to sack sb