Có 1 kết quả:

xuàn nòng

1/1

xuàn nòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off
(2) to flaunt