Có 1 kết quả:

xuàn nòng ㄒㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off
(2) to flaunt