Có 1 kết quả:

tàn jū gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anthrax bacterium
(2) Bacillus anthracis