Có 1 kết quả:

tàn jū rè

1/1

tàn jū rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anthrax