Có 1 kết quả:

páo liàn

1/1

páo liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to parch and refine medicinal herbs