Có 1 kết quả:

bǐng huàn

1/1

bǐng huàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and brilliant