Có 1 kết quả:

bǐng yào

1/1

bǐng yào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and luminous