Có 1 kết quả:

bǐng wèi

1/1

bǐng wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

splendid (of writing style)