Có 1 kết quả:

zhá tǔ dòu tiáor ㄓㄚˊ ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 炸土豆條|炸土豆条[zha2 tu3 dou4 tiao2]