Có 1 kết quả:

zhá zǐ jī

1/1

zhá zǐ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crispy fried chicken