Có 1 kết quả:

zhà huǐ ㄓㄚˋ ㄏㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to blow up
(2) to destroy with explosives