Có 1 kết quả:

zhà yào

1/1

zhà yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

explosive (material)