Có 1 kết quả:

Diǎn jūn qū

1/1

Diǎn jūn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dianjun district of Yichang city 宜昌市[Yi2 chang1 shi4], Hubei