Có 1 kết quả:

diǎn zi bèi

1/1

diǎn zi bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to have a stroke of bad luck