Có 1 kết quả:

diǎn guǐ huǒ

1/1

diǎn guǐ huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble in secret
(2) to instigate