Có 1 kết quả:

liàn jù

1/1

liàn jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to polish a phrase