Có 1 kết quả:

liàn zhēn

1/1

liàn zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a delicacy (food)