Có 1 kết quả:

liàn gāng

1/1

liàn gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steelmaking