Có 1 kết quả:

liàn tiě chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

iron foundry