Có 1 kết quả:

chì rè ㄔˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) red-hot
(2) glowing
(3) blazing
(4) (fig.) passionate