Có 1 kết quả:

làn hǎo rén

1/1

làn hǎo rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sb who tries to be on good terms with everyone