Có 1 kết quả:

làn tān zi

1/1

làn tān zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) terrible mess
(2) shambles