Có 1 kết quả:

làn ní ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mud
(2) mire