Có 1 kết quả:

làn zhàng

1/1

làn zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

accounts in a rotten state