Có 1 kết quả:

Liè shān qū

1/1

Liè shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lieshan district of Huaibei city 淮北市[Huai2 bei3 shi4], Anhui