Có 1 kết quả:

liè huǒ gān chái ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄢ ㄔㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. intense fire to dry wood (idiom); inferno in a woodpile
(2) fig. consuming passion between lovers