Có 1 kết quả:

wū qī bā zāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) everything in disorder (idiom)
(2) in a hideous mess
(3) obscene
(4) dirty
(5) filthy