Có 1 kết quả:

Wū kè lán rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ukrainian (person)