Có 1 kết quả:

wū dōng miàn

1/1

wū dōng miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

udon noodles