Có 1 kết quả:

Wū zī bié kè zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uzbek ethnic group of Xinjiang