Có 1 kết quả:

Wū zī bié kè zú ㄨ ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uzbek ethnic group of Xinjiang