Có 1 kết quả:

Wū lā ěr Shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ural Mountains