Có 1 kết quả:

Wū lā tè hòu qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Urat Rear banner or Urdyn Xoit khoshuu in Bayan Nur 巴彥淖爾|巴彦淖尔[Ba1 yan4 nao4 er3], Inner Mongolia