Có 1 kết quả:

Wū bài dí

1/1

Wū bài dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ubaydi (town in Iraq)