Có 1 kết quả:

Wū pǔ sà lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uppsala, Swedish university city just north of Stockholm