Có 1 kết quả:

wū lǎn

1/1

wū lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

black olive (Canarium tramdenum)