Có 1 kết quả:

Wū zī bié kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uzbek