Có 1 kết quả:

Wū tè liè zhī ㄨ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Utrecht, city in Netherlands