Có 1 kết quả:

Wū zī bié kè zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Uzbek people (race)