Có 1 kết quả:

wū zéi

1/1

wū zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cuttlefish