Có 1 kết quả:

Wū lǐ yǎ sū tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uliastai, the Qing name for outer Mongolia