Có 1 kết quả:

wū fàn guǒ

1/1

wū fàn guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blueberry