Có 1 kết quả:

Wū qí yǎ

1/1

Wū qí yǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Uzziah son of Amaziah, king of Judah c. 750 BC