Có 1 kết quả:

zāi
Âm Pinyin: zāi
Unicode: U+70D6
Tổng nét: 10
Bộ: huǒ 火 (+6 nét)
Hình thái: ⿹𢦏
Nét bút: 一丨一丶ノノ丶フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

zāi

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cháy nhà
2. tai ương

Từ điển trích dẫn

1. § Xưa dùng như “tai” 災.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguy, nguyên là chữ tai 災.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 災.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như hai chữ Tai 灾, 災.

Từ điển Trung-Anh

variant of 災|灾[zai1]